Onödiga lån

Med onödiga lån så menar vi att man tar lån för att ta sig ur en annan skuld som till exempel räkningar. Om du har svårt att betala dina räkningar så ska du inte ta några snabba och onödiga lån. Dessa lån kommer bara växa till höga skulder och räntor som du inte kommer kunna betala om du inte ens kan betala dina räkningar. Du hamnar i en dålig cirkel om du börjar ta lån för att betala dina skulder.