Välkommen till Youth Economy som är din personliga ekonomicoach. 

Funderar du på att flytta hemifrån eller vill du ha bättre ordning på ekonomin, då har du kommit rätt. Vi inom Youth Economy har som mål att hjälpa privatpersoner mellan 17-25 år att hålla koll på ekonomin och underlätta vardagen,  genom att ge råd och inspiration om allt man behöver veta som ung.

Vi är 4 elever som går första året på ekonomiprogrammet på Dragonskolan i Umeå som har ett stort intresse för ekonomi och juridik. Vi som har skapat Youth Economy heter Ella Sandsjö, Edvin Sandström, Linda Odsander och Diyana Fisehaye och det är vi som kommer besvara dina eventuella frågor rörande din ekonomi och dina rättigheter i dagens samhälle.

Syftet med att man ska ta lärdom av våran sida 

Vi vill kunna förbereda dagens unga att bli självständiga och engagerade i privatekonomin.  Dagens samhälles unga blir allt mer skuldsatta och mer beroende av samhällets bidrag, man kan se på dagens statistik att sms-lånen har ökat och kronofogden har blivit allt mer inkopplad i dagens ungas ekonomi. Detta får sina konsekvenser att man redan som ung drar på sig skulder, t.ex man får inte CSN medan man studerar eller att man inte får ta lån av banken vid eventuella köp av lägenhet.

Vi vill ändra denna utveckling genom att sprida kunskap vid frågor rörande ekonomi och juridik. Vi vill att dagens unga ska kunna luta sig tillbaka på våran kunskap på Youth Economy och känna sig trygga med en säker källa och få den informationen de behöver.

  • Med hjälp av våra  ekonomikunskaper så kan vi hjälpa dig att lägga upp en stabil budget efter dina behov och önskningar, samt om du är skuldsatt så kan vi hjälpa dig lägga upp en avbetalningsplan.
  • Ifall du har några juridiska frågor rörande samboavtal eller konsumentköplagen/konsumenttjänstlagen så är vi mycket engagerade rörande dessa frågor. Med tydlig information på våran sida så beskriver vi utförligt vad lagen säger och hur du sak gå till väga.

Pedagogisk koppling

Vi på Youth Economy går ekonomiprogrammet på dragonskolan. Ekonomiprogrammet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Därför är det dessa områden som vi har valt att fokusera på och nedanstående information är de delar från läroplanen som vi har tagit del av i vårt arbete.

  • Inom juridiken så har vi inriktat oss på familjerätt och arvsrätt där sambolagen mest är i fokus, vi har tittat närmare på hur bodelning ska gå till och rättigheter i ett samboförhållande.

Vi har även skrivit om konsumenträtt och köprätt där vi vägleder unga att göra bra val vid konsumtion och vilka rättigheter de har som konsumenter. Vi hjälper dem att göra billigare val och val som är bättre för deras privatekonomi.

Vi har skrivit om fastighetsrätt och där beskriver vi vad som behövs vid köp av fastighet som exempel hemförsäkring. Vi skriver även om de regler som finns vid köp av fastighet och vid hyra av fastighet.

  • Inom företagsekonomin använder vi grundläggande metoder inom marknadsföring. Youth Economy tar även etiskt ansvar och följer lagar och andra bestämmelser som styr vår hemsidas marknadsföring.

Vi använder grundläggande projektmetoder i samband med enklare företagsekonomiska projekt.

  • Inom samhällskunskapen så har vi inriktat oss på politik och samhället, men som mest människans perspektiv rörande olika samhällsfrågor. 

Samhällskunskapen handlar mycket om att redovisa och förklara sina arbeten. Vi inom Youth Economy  som jobbar med webbstjärnan har fått träna på våran presentation kunskap och ta kritik från andra. Webbstjärnan handlar ju mycket om att man ska kunna förmedla information till andra så vi har fått en stor kunskap inom detta område.

Vi har lärt oss så mycket lärorikt med startandet av Youth Economy. All vår information från denna sida bygger på säker information och mycket råd och tips från kunniga personer inom områdena juridik och ekonomi. Det finns alltid någon till hands för er läsare att få era eventuella frågor besvarade. Vi ger en trygghet för er läsare med en stark kunskap och en underlättad vardag inom ekonomi, vilket leder till en tryggare framtid för dagens unga.

Det är vi som har grundat Youth Economy.

Diyana , Linda , Ella , Edvin