Upphovsrätt är en äganderätt för den kreativa personen att ha rätt till att bestämma över användningen av det som skapats. Vi inom Youth Economy vet att vid eventuellt plagiat bryter mot upphovsrättslagarna. Brotten kan leda till böter eller fängelse, man kan också bli skyldig att betala skadestånd.

Vi på Youth Economy har jobbat och använt oss av upphovsrätten genom att bara använda bilder vi har tagit själv eller tagit från en laglig webbsida (upphovsmannens tillstånd finns). Vi använde oss av egna bilder och videos som symboliserar vi grundare av Youth Economy samt vilka mål man kan nå vid bra ekonomi.

Vi har använt oss av lagboken och ifall du som läsare är intresserad att läsa om konsekvenser och rättigheter angående upphovsrätt så kan du klicka på länkarna:

https://www.lagboken.se/dokument/lagar-och-forordningar/1624/lag-1978_800-om-namn-och-bild-i-reklam?pageid=64444

https://www.sjf.se/yrkesfragor/upphovsratt/vanliga-fragor-och-svar-om-upphovsratt